Bestuur

Foto Anja Foto Vera Foto Wil Foto Gert

Voorzitter

Secretaris Penningmeester Algemeen bestuurslid
Anja Janson Vera Zevenbergen Wil Sierat Gert van der Graaf
06-18874348 06-20593297 06-22398752 06-22809938

Het beloningsbeleid:

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.