Direct naar de content
Menu

Wij zijn Stichting AAVB

En wij organiseren activiteiten voor verstandelijk beperkten

Activiteiten

Indien je op de hoogte wilt blijven van onze activiteiten, stuurt dan een mailtje naar info@stichtingaavb.nl.

Houden jullie de activiteitenkalender in de gaten ?
Zodra er een mail komt van de activiteit kun je je aanmelden !
Let op: per activiteit één mail en niet meerdere activiteiten in één mail.

AVG verklaring

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing (AVG). Wij leggen je hier graag uit welke rechten je onder deze nieuwe regels hebt en hoe wij daarmee omgaan.
Stichting AAVB hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met  persoonsgegevens.
Klik hier voor de volledige AVG verklaring van Stichting AAVB.

Doelstellingen

De stichting heeft met behulp van haar daartoe bestemd vermogen ten doel:

  • De stichting heeft ten doel het bieden van muzikale en artistieke activiteiten voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Dit ter bevordering van de saamhorigheid, de creatieve ontwikkeling en vorming van individuele talenten.
  • Onder het doel van de stichting is begrepen het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
  • De stichting kan haar doel ook trachten te verwezenlijken door activiteiten met een winstoogmerk, mits de inkomsten uit deze activiteiten binnen een redelijke termijn geheel of nagenoeg geheel ten goede komen aan de doelstelling van de stichting.